North Business Arena

åtta kommuner i samarbete

för utveckling av näringslivet

Resultat i form

av fler arbetstillfällen

utveckling inom

små och medelstora företag

Aktuellt

Det här är North Business Arena

Åtta av Norrbottens kommuner samarbetar och arbetar för fler arbetstillfällen, och utveckling inom små och medelstora företag. Satsningen omfattar 80 % av Norrbottens yta, ett starkt område med många branscher.

Hit ska vi nå:

• 600 delaktiga företag
• 200 nya jobb

Målgrupper:

• Nya företagare
• Entreprenörer med ambitionen att växa
• Kvinnor, unga och utrikes födda som vill starta eller utveckla sitt företag

North Business Arena

samarbete för utveckling av näringslivet

logogrupp_nba-partners_jan_2017

X