Single Blog Title

This is a single blog caption

Modulhus bygger bort bostadsbristen

Ltu-studenter tillsammans med representanter för Modulhus i Norr AB på plats i Gällivare.

Ltu-studenter tillsammans med representanter för Modulhus i Norr AB på plats i Gällivare.

Att bygga nya bostäder är ett måste, men byggande tar tid och är kostsamt. I Malmfälten är rivningar ett faktum och behovet av nya bostäder är ett akut problem. Modulhus i Norr AB har hittat ett alternativ som kan vara lösningen på en del av problemet.

Bostadsbrist – något som drabbat många kommuner de senaste åren, inte minst Malmfälts-kommunerna står inför ett akut problem. – För oss innebär det en stor marknad, i första hand för omställningsboende i Malmfälten på grund av samhällsomvandlingarna. Men, anpassningsmöjligheterna för vårt koncept är många, modulhusen passar också för flyktingoch studentboende, eller för tillfällig förstärkning på hotell eller andra anläggningar, säger Sture Åberg, Modulhus i Norr AB. Modulhus i Norr AB är ett nybildat bolag. Sture Åberg, ägare av Inframanagement AB, har tillsammans med Mats Holmström, ägare av MDH Bygg och Helen Lindmark i Arvidsjaur, bildat bolaget. – Vi hittade varandra genom North Business Arena, vi hade aldrig fått kontakt utan deras hjälp. North Business Arenas affärsutvecklare har också varit med i processen, involverat Ltu Business, som också varit på hugget och idag finns med som support i företaget. Detta har kapat massor med tid vilket har varit värt mycket och en förutsättning för att det gått i hamn, förklarar Sture Åberg. Modulhusen är tillverkade i Kina och levereras till Gällivare där de anpassas för vinterklimat. Det nystartade företaget har redan lyckats få två moduler på plats och just nu pågår arbetet med att anpassa dem för att stå emot kyla, fukt och snötyngd. Luleå tekniska universitet har tre arbetsgrupper med i utvecklingen som bland annat utför energibalansmätningar. Det är viktigt att modulerna uppfyller Boverkets krav och därför har man startat i liten skala och testar under vintern 2016/2017.

– Det kändes bra med Sture Åberg och Inframanagement redan från början. Konceptet har potential och vi kände direkt att detta är något MDH Bygg gärna är delaktiga i. Vi kommer att stå för monteringen av testhusen, och i framtiden kommer vi att erbjuda fler byggföretag i regionen att montera på andra orter, säger Mats Holmström, MDH Bygg.

Henry Ömalm, affärsutvecklare i North Business Arena förklarar att detta är syftet med projektet, – Vi gör inga affärer, det gör företagen, men kan vi underlätta, kapa tiden eller på annat sätt hjälpa till genom vårt stora kontaktnät når vi tillsammans målen. I det här fallet har vi sammanfört två duktiga företagare som i sin tur skapar tillväxt genom ett nybildat bolag. Vi vill också vara en resurs för andra företag som vill växa genom samarbeten, eller genom att hitta nya, större affärer i hemkommunen, i regionen eller i andra delar av världen.

X